Espor

E-Spor Takımı Kurmak İçin Gerekenler

Günümüzde e-spor takımı kurmak konusunda çok fazla sorun yaşayan insan var. Özellikle League of Legends, PUBG, Counter-Strike: Global Offensive gibi oyunlarda kurulan e-spor takımları, oldukça kısa bir süre sonra dağılmaya mahkum oluyorlar.

Günümüzde e-spor takımı kurmak konusunda çok fazla sorun yaşayan insan var. Özellikle League of Legends, PUBG, Counter-Strike: Global Offensive gibi oyunlarda kurulan e-spor takımları, oldukça kısa bir süre sonra dağılmaya mahkum oluyorlar. Bunun önüne geçmeli ve e-spor sektöründeki e-spor takımları çöplüğünü ortadan kaldırmalıyız. Ama nasıl?

Bugüne kadar e-spor blogu içerisinde onlarca yazı yazdım. E-spor takımları konusunda yazdığım önemli yazıları aşağıya iliştiriyorum.

Yukarıdaki yazılarım dışında, bu yeni ve dinamik sektöre dair bir çok yazım da bulunmakta. Ancak önemlileri yukarıya ekledim. Gelelim konumuza. E-spor takımı kurmak için ne yapmak lazım? Nasıl daha iyi, daha uzun ömürlü ve daha kurumsal bir e-spor takımı kurabiliriz?

E-spor takımı kuracak kişi için bilgiler

Öncelikle takım kurma işini yapacak kişi, yani bir nevi kulüp sahibi olan kişinin CV’si çok çok önemli. Daha önce hem oyun sektöründe, hem e-spor sektöründe, hem de maddi sorumluluk alınan projelerde bulunmuş olması gerekiyor. Ayrıca e-sporcu geçmişi de işin ekstrası olarak artı katabilir. Bunun dışında çevresinin geniş olması da çok çok önemli. İletişim kabiliyeti yüksek, İngilizce dışında bir dil daha biliyor olması, onu çok çok öne geçirir. İyi bir bilgisayara sahip olması, iyi ekipmanlara sahip olması, iyi bir internet hızına sahip olması, bolca boş vaktinin olması, seyahat engelinin bulunmaması, maddi açıdan kurduğu takımı destekleyebilecek olması ve spor hukukundan az buçuk da olsa anlaması gerekir. Bunlar olduğunda ön koşullar hazırlanmış olur. Sonrasına gelelim…

E-spor takımı kurmak, hadi kurdum demek ile olmuyor. Eğer kulüp sahibi önce teknik ekibi oluşturursa çok daha mantıklı bir hareket sergilemiş olur. Teknik ekibe oyuncu seçimlerini bırakıp, kendisi sadece sözleşmeler ve maddi akış üzerinde söz sahibi olursa çok daha kurumsal bir ilerleyiş yaşanır. Ayrıca başarı için gerekli olan altyapıyı, gaming house gibi olanakları ve takımın gelir-gider dengesini korumak amacıyla imzalanan sponsorluklar da, takım sahibi tarafından gerçekleştirilmelidir. Her zaman için takım sahibi, oyuncularla haşır neşir olmak yerine, personellerini görevlendirmeli ve olası sorunlarda cezayı teknik ekibe kesmeli.

Sosyal medya çağımızın en büyük gereksinimi. Bununla ilgili de bir yazı yazacağım. Ama burada kısaca değineyim. Takımın ya da kulübün bünyesinde mutlaka sosyal medya departmanı barındırılmalı ve e-sporcuların sosyal medya hesapları, bu danışmanlar tarafından yönetilmeli. Sponsorluk görüşmelerinden tutun da, oyuncuların psikolojik sağlığına kadar bir çok kategoride avantaj sağlayacaktır sizlere.

Resmi e-spor takımı kurmak için gerekenler

Türkiye E-Spor Federasyonu’nun kurulması itibariyle artık kulüplerin şirketleşmeden kulüpleşmeye geçişi beklenmektedir. Bunun için şirketten derneğe geçiş süreci benimsenir ve aşağıdaki koşullar geçerli olur.

Spor kulübü kurmak için önce 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak Spor Kulübü Derneğini kurmak gerekmektedir.

Dernek kurmak içinde en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bir araya gelen bu kişilerin dernekleri ile ilgili bir tüzük hazırlamaları gerekir. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

 1. Derneğin adı ve merkezi,
 2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı,
 3. Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri,
 4. Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı,
 5. Genel Kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri,
 6. Yönetim ve Denetim Kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı,
 7. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile Dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği,
 8. Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarlarının belirlenme şekli,
 9. Derneğin borçlanma usulleri,
 10. Derneği iç denetim şekilleri,
 11. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,
 12. Derneğin fesih halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Dernek kurucuları tarafından imzalanmış 2 adet “Kuruluş Bildirimi” ve aşağıda belirtilen ekleri derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

 • Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış 2 adet dernek tüzüğü,
 • Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler 1’er arttırılarak verilir. Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Mülki idare amirliği başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerini alındığına dair alındı belgesi verir. Gerekli tüm evraklar aşağıda yer almaktadır.

 1. Taslak Spor Kulübü Tüzüğü.
 2. Tüzük tamamı (içerikte renk belirtilecek, tüzüğün faaliyet alanında sportif alanda faaliyet gösterir ibaresi yer alacak; dernekler il müdürlüğünün Kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa, eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklenecek)
 3. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) (2 Adet)
 4. Amblem (cd/dvd) ve forma (takım sporları için A4 sayfaya aktarılmış fotoğraf. Mühürlü ve imzalı) (2 Adet)
 5. Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenör belgesi (en az 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı)
 6. Kulüp Bilgi Formu (1 Adet)
 7. Dilekçe (mühürlü ve imzalı) (2 Adet)
 8. Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün …….. branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı. (2 Adet)
 9. Kuruluş bildirgesi
 10. Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolü) (NOT: Tesisin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden onaylı ve ruhsat fotokopisi ekte olmalıdır. Tesis ruhsatı hakkında 651 62 62/118 numaralı telefondan Özel Spor Salonları Şube Müdürlüğümüzden bilgi alabilirsiniz.)
 11. Merkez ofise ait kira kontratı veya tapu senedi
 12. Vergi numarası ve dairesi
 13. İhtisas spor kulüpleri için taahhüt ettiği branşlarda giderini karşılayacak gelire sahip olduğuna dair belge (A4 tasdikli)
 14. Kulübe ait mail adresi
 15. İmza Sirküsü Yetki Belgesi (Noter Tasdikli)
 16. Faaliyet Belgesi
 17. 2 top A4 kâğıt, 2 adet yarım kapak dosya ve yapıştırıcı

Dernek kurma ve kulüpleşme sürecinin yaklaşık 2 hafta süreceğini öngörmekteyim. Ancak bu süreç e-spor branşına bağlı olarak da değişebilir. Örneğin Riot Games Türkiye, e-spor kulübü kurulurken mükemmel bir destek sağlamakta.

Özet olarak e-spor takımı kurmak için gereken bir soyut kavramlar var, bir de somut. Soyut kavramlar arasında bilgi, tecrübe, yeterlilik, ekip işi, başarı kıstasları gibi kriterler bulunmakta. Somut tarafta ise maddi imkanlar, evraklar, mal varlıkları gibi işin ekonomik tarafı yer alıyor.

E-spor takımının olası giderleri

Taşınmaz Giderleri

 1. Gaming House kira bedeli (Aylık)
 2. Gaming House aidat bedeli (Aylık)
 3. Gaming House aylık fatura ve giderler (Aylık)
 4. Mobilya (Tek Seferlik)
 5. Dekorasyon (Tek Seferlik)

Bilgisayarlar

 • Monitörler (Tek Seferlik)
 • Kasa (Tek Seferlik)
 • Ekipmanlar (Tek Seferlik)
 • Diğer elektronik aksesuarlar, aksamlar ve sistemler (Tek Seferlik)
 • Tekstil malzemeleri (Tek Seferlik)

Ulaşım Giderleri

 • Transporter araç kiralama (Aylık)
 • Şehir içi ulaşım kartları (Aylık)

Maaşlar

 • Yönetim Kurulu Başkanı (Aylık)
 • Başkan Vekili ve Üst Düzey Yönetici (Aylık)
 • Genel Koordinatörü (Aylık)
 • Marka ve İçerik Departmanı Müdürü (Aylık)
 • Yönetici Asistanları (Aylık)

E-Spor Takımı

 • Koç (Aylık)
 • Analist (Aylık)
 • Psikoloji Danışmanı – Psikolog, Psikiyatri Hekimi, Pedagog (İş Başı)
 • Oyuncu Hayat Koçu ve Antrenörü (Aylık)
 • Oyuncular (Aylık)

Ek Hizmetler

 • Aşçı (Aylık)
 • Temizlik Servisi (Aylık)
 • Oyuncuların spor salonu üyelikleri (Aylık)
 • Başarı primleri (İş Başı)
 • Diğer Giderler

E-spor takımı kurmak konusunda endişe taşımalısınız ve asla fevri hareketlerde bulunmamalısınız. Aceleyle alınmış kararların çok ciddi sonuçları olabilir. Yine bir Facebook sayfası açarak, 5 tane de oyuncu arkadaşınızı oyun oynatarak takım kurmuş sayılmazsınız. Her zaman için kurumsallığa önem vermelisiniz.

2 Yorum

 1. herkes bellı bı zamandan sonra takım kaptanı olmak ıstıyor o yuzdende dagılmaya mahkum oluyorlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu