Dijital Pazarlama Sözlüğü

Dijital Pazarlama Sözlüğü

Dijital dünyanın karmaşık yolculuğunda rehberiniz olacak Dijital Pazarlama Sözlüğü’ne hoş geldiniz. Eksik terimler için iletisim@buraksenguloglu.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

C

Call to Action (CTA)

Campaign (Kampanya)

Carousel Ads

Chatbot

Clickbait

Click-Through Rate (CTR)

Cohort Analysis

Competitor Analysis (Rakip Analizi)

Content Calendar (İçerik Takvimi)

Content Management System (CMS)

Content Marketing (İçerik Pazarlaması)

Content Marketing Strategy (İçerik Pazarlama Stratejisi)

Conversion (Dönüşüm)

Conversion Funnel (Dönüşüm Hunisi)

Conversion Rate (Dönüşüm Oranı)

Cost Per Click (CPC)

CPA

CPC

CPL

CPM

Crawl

Creative Commons

CRM (Customer Relationship Management)

Cross-Selling

CTA (Harekete Geçirici Mesaj)

CTR (Click-Through Rate)

Customer Acquisition Cost (CAC)

Customer Journey (Müşteri Yolculuğu)

Customer Persona (Hedef Müşteri Profili)

Customer Retention (Müşteri Sadakati)

Cyber Monday

D

Dark Mode

Dashboard

Data Mining (Veri Madenciliği)

Data Visualization (Veri Görselleştirme)

Database Marketing (Veritabanı Pazarlaması)

Data-driven Marketing (Veri Odaklı Pazarlama)

Dedicated Server (Dedike Sunucu)

Deep Linking

Demographics (Demografi)

Digital Marketing (Dijital Pazarlama)

Direct Traffic (Doğrudan Trafik)

Discovery Ads (Keşif Reklamları)

Display Advertising (Görüntülü Reklamcılık)

DNS (Domain Name System)

Dofollow Link

Domain (Alan Adı)

Domain Authority (Alan Adı Otoritesi)

Domain Name System (DNS)

DoubleClick

Downtime (Çalışmama Süresi)

Drag and Drop

Dropshipping

Duplicate Content (Çift İçerik)

Dynamic Content (Dinamik İçerik)

E

Ebook (Elektronik Kitap)

Ecommerce (E-Ticaret)

Elasticsearch

Email Automation (E-posta Otomasyonu)

Email Marketing (E-posta Pazarlaması)

Engagement Rate (Katılım Oranı)

Event Marketing (Etkinlik Pazarlaması)

Event-driven Marketing

Evergreen Content

Exit Intent Popup

External Link (Dış Bağlantı)